Betygsutredningen klar: Betyg ska inte sättas utifrån elevernas sämsta prestation

Betygssystemet ska förändras. Ämnesbetyg ersätter kursbetyg på gymnasiet, ytterligare ett betygssteg införs för underkänt och kompensatorisk betygsättning ska förhindra att elever betygsätts utifrån sin sämsta prestation.

Det är några av betygsutredningens förslag som presenterades den 17e augusti. Regeringens särskilda utredare Jörgen Tholin lade fram förslagen till regeringen från den omfattande betygsutredningen som pågått sedan 2018. Förslagen berör både grundskola, gymnasium, vuxenundervisning och särskolan.

Läs vidare [Läraren]

Läs utredningen [Regeringen]