Skolans utveckling

Den svenska skolan förändras i takt med politiska beslut och tidsanda. Följ utvecklingen av svensk skola och förändringshastighetens acceleration i vår tidslinje, med fokus på större händelser för skolsystemet samt för lärarna som profession.

Läs vidare [Läraren]