Matematikmodeller för cancerbehandling

Matematiska modeller är av stort intresse för läkarvetenskapen. Tim Cardilins avhandling handlar om modeller för att få ett bättre resultat av kombinationsterapier för cancerpatienter.

Läs vidare [Onkologi i Sverige]