Matematik riskerar att vara ett tyst ämne

Skolinspektionen har granskat matematikundervisningen i årskurserna 4-6 på 30 skolor. Resultaten visar att ämnet fortfarande riskerar att vara ett tyst ämne för ett stort antal elever, trots att forskning visar att samtal är viktigt för att utveckla elevernas matematiska tänkande.

Läs vidare [Skolinspektionen]