Chalmers erbjuder läxhjälp på distans under coronakrisen

När coronakrisen satte käppar i Chalmers läxhjälpshjul flyttade man sin undervisning för gymnasie- och grundskolor till internet. Nu erbjuder man läxhjälp på distans tre dagar i veckan. En av lärarna är Josip Kir Hromatko – som hjälper till från hemmet i Kroatien.

– Det känns verkligen meningsfullt att hjälpa de här barnen, säger han.

Läs vidare [Göteborgs Posten]