Utforma prov för E-nivå

Erbjud elever som går på introduktionsprogram prov som, om man lyckas, visar tillräckliga kunskaper för betyget E. Det skriver Anders Erixon, lärare på Magelungen gymnasium i Stockholm.

Läs vidare [Tidningen Gymnasiet]