Tom räknar på smittspridning

I augusti har coronaviruset klingat av och livet kan återgå till normala. Trycket på sjukvården når sin kulmen i maj och avtar i juli. Det är ett troligt scenario, enligt matematikern Tom Britton, som forskar om modeller för smittspridning vid Stockholms universitet.

Läs vidare [Naturvetarna.se]