Tillgänglig distansundervisning

Upplever du att distansundervisningen du får inte är tillgänglig? Jobbar du som lärare eller föreläsare och är tvungen att undervisa på distans?

Då kan du ladda ner vår lista med tips och råd om hur man gör distansundervisning mer tillgänglig så alla kan ta del av undervisningen på lika villkor.

Läs vidare [Flexspan]