Örebros universitet ordnar digital studiehjälp

Coronapandemin satte stopp för studiehjälp som Linje 14 erbjuder närmare 3 500 högstadieelever under hela skolåret. Men med start denna vecka kan eleverna återigen få hjälp av studentambassadörer med sina skoluppgifter – i ett digitalt klassrum.

 

Läs vidare [Örebro universitet]