Ny stödwebb för skolor med anledning av epidemin

Skolahemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med följande partners: Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

https://www.skolahemma.se/