Fem lärare om för- och nackdelar med distansundervisningen

Från nästan en dag till en annan fick lärare vid LTH gå över till digital undervisning. Hur har det gått? Fem lärare ger sin syn på tillvaron som distansundervisare hittills.

Läs vidare [Lunds Tekniska Högskola]