Distansundervisning ökar närvaron på lektionerna

Det har gått tre veckor sedan gymnasieskolorna gick över till distansundervisning för att minska smittspridning av coronaviruset. I Eskilstuna har man sett flera positiva effekter, bland annat att fler elever närvarar på lektionerna är tidigare.

Läs vidare [Svt]