Anette Jahnke: I ett nytt undervisningslandskap gror nya kunskaper

Det som just nu sker i svensk skola skulle kunna ses som ett gigantiskt experiment, vilket ger oss möjlighet att skapa ny kunskap utifrån våra erfarenheter. Anette Jahnke uppmanar oss att lyfta blicken och beskriver tre områden där ny kunskap kan utvecklas: 1) om det som pågår just nu, 2) om det som har varit (dvs. den ordinarie undervisningen) samt 3) om vår förmåga att agera med omdöme i nuet, skriver Anette Jahnke, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare vid forskningsinstitutet Ifous.

[Skola och Samhälle]