“Vi kan inte ha det så här”

Att lärare och skolledning gör allt som forskare, undervisningsråd och utvecklingsstrateger säger att man ska göra är ingen självklar väg till förbättrade elevresultat, inte om det innebär implementering av redan färdiga koncept och utan egentlig delaktighet av de som berörs.

Läs mer [SKOLA OCH SAMHÄLLE]