Lärares lektionsplanering påverkar elevers lärande

Lärares planering av lektioner kan ha stor betydelse för elevers lärande. I en avhandling vid Göteborgs universitet har olika lektionsplaneringar för det matematiska begreppet derivata testats för att se vilken som är mest gynnsam för elevernas lärande.

Läs vidare [Göteborgs Universitet]