Innovationsutmaning för att bromsa covid-19

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) internationella vetenskapstävling – Junior Academy – bjuder nu in både samhällsaktörer och ungdomar mellan 13 och 17 år till en öppen global utmaning för att bekämpa spridningen av covid-19.

Innovationsutmaningen som i Sverige kallas Ung innovation i kristid, är ett initiativ som kommer från IVAs samarbetspartner the New York Academy of Sciences, och innebär att elever mellan 13 och 17 år från hela världen ges möjlighet att bilda virtuella team. Syftet är att utveckla teknologibaserade innovativa lösningar för att bromsa covid-19.

Läs vidare Ung innovation i kristid  samt IVA

Läs även artikeln Matematik – en nyckel till Junior Academy från Nämnaren 2019:2