Hur kan lärare rusta nästa generation för framtiden?

En undervisning som förbättrar villkoren för barns och ungas lärande och förmåga att möta framtidens utmaningar – det är målet som samlar pedagogikforskare till konferensen ”Teachers Matter – but How?” den 14–16 oktober i år.

Läs vidare [Linnéuniversitetet]