Gymnasielever löser matteproblem från arbetslivet

Vilken kontantinsats krävs för att få ett bolån? Hur hittar man koordinater utifrån en startpunkt? Hur stor lönekostnad har ett företag? Hur vet man dropptakt för ett dropp. Den typen av problem fick elever i årskurs ett (gymnasieskolan) på Katedralskolan lösa för att få en inblick i hur matematik används i olika yrken.

Läs vidare [MyNewsDesk]