Astrofysiker söker alltings början

Forskaren Hiranya Peiris växte upp i Sri Lanka där stjärnorna syntes tydligt på natthimlen. Nu forskar hon på vad som hände strax efter Big Bang och vad som sker med universum i framtiden.

Läs vidare [Tidningen Curie]