Ulf Ryberg vid IDPP, Göteborgs universitet, disputerar 13/3

Ulf Ryberg vid institutionen för didaktik och pedagogiskt profession försvarar sin avhandling med titeln Att urskilja grafiska aspekter av derivata – hur elevernas möjligheter påverkas av innehållets behandling i undervisningen.

Datum: 13 mars 2020
Tid: kl. 13:00
Plats: BE 036, hus B, Pedagogen, Göteborgs universitet

Länk till avhandlingen: Att urskilja grafiska aspekter av derivata – hur elevernas möjligheter påverkas av innehållets behandling i undervisningen