Tre forskare – om programmering i matte och teknik

Flera forskningsstudier har presenterat vilka fördelar detta skulle kunna föra med sig, men det är svårare att hitta riktlinjer för hur det ska genomföras. Till exempel, hur och när yrkesverksamma lärare ska fortbilda sig inom grundläggande programmering.

Läs vidare [Pedagogiska Magasinet]