Teknikföretagen vill stärka självförtroendet i matte

Cirka tio procent av eleverna som går ut nionde klass har underkänt i matematik. Det vill arbetsgivar- och branschorganisationen Teknikföretagen ändra på. Genom humoristiska filmer, som illustrerar vardagsproblem unga stöter på, är syftet att avdramatisera matematikämnet bland högstadieelever.

Läs vidare [Svenskt näringsliv]