Stora vinster med laborativ matematik

Konkreta material är mer än en bra omväxling från läroboken. Det är stora vinster med en undervisningsform där elever undersöker och söker kunskap genom att vända och vrida på material, säger Lena Nilsson, från Göteborgs universitet, som står bakom rapporten Laborativ matematik.

Läs vidare [BlivKlog.dk]