Spännande matematikproblem

Anders Källström, pensionerad universitetslektor från Matematiska institutionen vid Uppsala Universitet, har sammanställt ett mycket stort antal äldre matematikproblem. Problemen kommer bl a från studentskrivningar och från tidskriften Elementa, som publicerades mellan 1917 och 2004. Under de 86 år Elementa gavs ut publicerades fler än 4000 problem. Problemen är främst avsedda för högskole- och universitetsnivå, men många av dem kan användas på gymnasiet.

Här hittar du länken till Anders webbsida