Så kan fler lyckas med matematiken

Matematik är det ämne där näst flest elever får icke godkänt. Åsikterna går isär om vad det beror på. Eleverna anger matteängslan som orsak medan lärarna tycker att de är ointresserade och saknar baskunskaper.

Läs vidare [Tidningen grundskolan]