Katherine Johnson, Nasa matematiker, blev 101 år gammal

Johnson arbetade på Naca, som senare blev Nasa, från 1952 fram till pensioneringen 1986. Därefter spenderade hon tiden med att uppmuntra studenter att läsa vetenskap, teknologi och matematik. Hennes afroamerikanska rötter gjorde, pga rasism och könsdiskriminering, att hon inte blev så erkänd för sitt arbete förrän långt senare då det uppmärksammades i Theodore Melfi’s film Hidden figures, 2017.

Läs vidare [The Guardian]