Doktorandtjänster i matematikens didaktik

Inom ramen för forskarskolan Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum utlyses två till tre doktorander med matematikdidaktisk inriktning. Anställning kan ske på Karlstads universitet eller Högskolan i Halmstad.

Sista ansökningsdag: 2020-03-15

Ytterligare information finns HÄR