Därför får utvecklingsprojekt i skolan inte avsedd effekt

Det är vanligt med olika slags riktade insatser på skolor med låga kunskapsresultat. Men ofta får de inte avsedd effekt.
Skolforskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsch fick i uppdrag av en mellanstor kommun att analysera varför kunskapsresultaten på en gymnasieskola inte höjdes trots att flera riktade insatser hade genomförts.
Läs mer [Göteborgs Universitet]