Crafoordpriset: Med en passion för talteori

Samtidigt tilldelas Enrico Bombieri, Institute for Advanced Study, Princeton, USA priset i matematik ”för enastående och inflytelserika bidrag inom alla matematikens huvudområden, framför allt inom talteori, analys och algebraisk geometri”.

Läs vidare [Expertsvar, Vetenskapsrådet]