9 doktorandtjänster fokus förskola

Inom forskarskolan PRECEC_SCS utlyses just nu totalt nio doktorandtjänster fördelade på Göteborgs Universitet, Linnéuniversitetet, Malmö Universitet och Kristianstad Högskola. Den nationella forskarskolan för förskollärarutbildare finansieras av Vetenskapsrådet och har syftet att utbilda för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet. Forskarskolan är informerad av aktuell teoretisk utveckling i form av vad som refereras till som lekresponsiv undervisning

Sista ansökningsdag 2020-03-31

Ytterligare information finns HÄR