Stora skillnader finns i små skillnader – Att synliggöra matematiska idéer i undervisningen om tal i åldrarna 5-8 år

Anna-Lena Ekdahl vill med sin forskning bidra med fördjupad kunskap om vad som kan utmärka undervisning där relationer mellan tals delar och helhet ses som grunden för att lära sig addition och subtraktion hos barn i åldrarna 5-8 år.

Läs vidare [IT-pedagogen]