Så har robotar lärt barn om programmering och naturvetenskap

Robotar som används för att lära skånska förskolebarn om programmering – det har varit en del av ett stort EU-projekt som nu är i sitt slutskede. Efter två år börjar projektet botSTEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) gå mot sitt slut.

Läs vidare [Sveriges Radio]