Minnesord om Gudrun Malmer

Den tidiga skolmatematikens Grand old lady har lämnat oss. Gudrun Malmer blev nästan 100 år och hennes minne hedras vid Matematikbiennalen 2020.

Läs vidare [Helsingborgs Dagblad]

Läs också om Gudrun Malmer och hennes arbete i kommande nummer av Nämnaren, nr 1/2020.