Mer förskola gav bättre resultat i matte

Nationalekonomen Mattias Hallberg har undersökt hur tiden i förskolan påverkar skolresultaten i årskurs 9.
Varför valde du det här ämnet till din masteruppsats?
– Allt började med en diskussion jag hade med några kollegor. Några hade uppfattningen att förskolan är bra för att föräldrarna kan vara på jobbet, men inte spelar så stor roll för barnen. Medan de andra tyckte att barnen självklart lär sig massor av att gå i förskolan.

Läs mer [Förskolan]