Forskare: Elever får för lite problemlösning

En ny avhandling visar att en stor del av matematikundervisningen på svenska gymnasieskolor ägnas åt rutinuppgifter på bekostnad av djupare förståelse för problemlösning.

− I relation till hur mycket tid som läggs på rutinarbete så är det förvånansvärt lite problemlösande som eleverna ställs inför, konstaterar forskaren och matematikläraren Jonas Jäder som nyligen lagt fram sin avhandling vid Umeå universitet.

Läs vidare [Ny Teknik] samt [Skolporten]

Avhandlingen: Med uppgift att lära – Om matematikuppgifter som en resurs för lärande