Becoming recognised as mathematically proficient: The role of a primary school teacher education programme

Lärarutbildningen har stor påverkan på blivande lärares professionella utveckling men kanske inte på det sätt som lärarutbildarna förväntar sig. Det menar Andreas Ebbelind som forskat om lärarutbildningen med fokus på matematikdidaktik.

Läs vidare [Skolporten]