9 doktorandtjänster utlyses

Just nu utlyses totalt nio doktorandtjänster i matematikämnets och/eller naturvetenskapsämnenas didaktik, med 3 positioner vid vart och ett av de tre universiteten i Stockholm, Malmö och Uppsala. Positionerna är inom forskningsskolan, “Relevancing Mathematics and Science Education” (RelMaS), och tar upp frågor om hur matematik och naturvetenskap kan relatera till samhällsutmaningar i lärarutbildning. Forskningsskolan finansieras av Vetenskapsrådet.

Minst 4 av tjänsterna relateras till matematik.
Sista ansökningsdag: 2020-02-28

För ytterligare information se: http://www.mnd.su.se/relmas