Skolverkets förslag på ändrade kurs- och ämnesplaner

Skolverkets förslag på ändrade kurs- och ämnesplaner har lämnats till regeringen. Målet med revideringen är att kurs- och ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna sätter betyg. Fakta och förståelse ska betonas och innehållet ska skilja sig tydligare mellan stadier och mellan kurser. På så sätt vill vi förbättra kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir mer tillförlitliga och rättvisande för eleverna.

Läs vidare [Skolverket]