Matematiken avgörande för Sveriges framtid

Inget skolämne väcker så många känslor som matten. Att det är svårt, lätt, tråkigt, att det krävs medfödd fallenhet… Kunskaper i matte är avgörande för att vi ska kunna ta oss an de samhällsutmaningar vi står inför – och därför måste vi arbeta gemensamt för hålla kvar den positiva trend som PISA-resultaten visar, skriver Mattecentrum och Teknikföretagen.

Läs vidare [Dagens Samhälle]