”Inkludering är inte alla i samma klassrum”

Inkludering är ett hett men också dunkelt begrepp. I samhällsdebatten syftar det ofta på att elever med särskilda utbildningsbehov får gå i sina vanliga klasser i stället för att placeras i mindre grupper där de undervisas av special¬lärare. Detta för att minska risken för stigmatisering.
Forskaren Helena Roos menar att man då ger ordet inkludering ett ideologiskt innehåll. Själv har hon studerat det ur ett didaktiskt elevperspektiv och har nyligen doktorerat på en avhandling i matematikdidaktik.

Läs vidare [Tidningen Grundskolan]