Ingen fördel med egen skoldator: ”Presterar sämre”

Att få en egen dator eller surfplatta som högstadieelev har blivit allt vanligare. Men nu visar en studie att satsningen på personlig dator inte förbättrar studieresultaten.

Läs vidare [Lärarnas Tidning]