Forskning: Pisa görs till slagträ i debatten

Undersökningen visar att PISA inte bara omskrivs i artiklar som handlar om skola och utbildning utan också i andra sammanhang. I Sverige framstår Pisa i hög grad som en politiserad företeelse och tongångarna är ibland bombastiska, medan PISA i det finländska materialet i större utsträckning förankras i en pedagogisk diskurs och omskrivs på ett mer nyanserat sätt.

Analysmaterialet består av artiklar publicerade i fyra nyhetstidningar under ett års tid:
• Dagens Nyheter
• Aftonbladet
• Hufvudstadsbladet
• Vasabladet

Läs vidare [Skolvärlden]