Stort internationellt intresse för matematikkonferens

Den 21-25 oktober hölls en konferens på Karlstad universitet där 50 forskare och forskarstuderande från 14 länder diskuterade det senaste inom teknikerna bakom flerskaliga partiella differentialekvationer, en ny trend inom matematiken som allt fler har fått upp intresset för.

Läs vidare [Karlstads universitet]