Nytt nummer av NOMAD

Årets sista nummer av NOMAD är ett tematiskt dubbelnummer med 7 artiklar. Temat är forskning om lärande och undervisning i algebra.

Tilgange til tidlig algebra
Thomas Kaas

Finnish students’ flexibility and its relation to speed and accuracy in equation solving
Peter Hästö and Riikka Palkki

Developing a frame for analysing different meanings of the concept of variable mediated by tasks in elementary-school mathematics textbooks
Anna-Maija Partanen and Pieti Tolvanen

Materialisering av algebraiska uttryck i helklassdiskussioner med lärandemodeller som medierande redskap i årskurs 1 och 5
Inger Eriksson, Sanna Wettergren, Jenny Fred, Anna-Karin Nordin, Martin Nyman och Torbjörn Tambour

Att designa för elevers deltagande i ett algebraiskt arbete – elever i årskurs 2 och 3 utforskar visuellt växande mönster
Jenny Fred

Algebraic thinking and level of generalisation: students’ experiencing of comparisons of quantities
Helena Eriksson

Algebra teachers’ questions and quandaries – Swedish and Finnish algebra teachers discussing practice
Cecilia Kilhamn and Ann-Sofi Röj-Lindberg

Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.

Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla artiklar äldre än två år är Open Access. Mer information om NOMAD.