Lärarstudenter genomför klassrumsforskning om matematiklärande

Ett skolnära forskningsprojekt har genomförts av studenter på Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University. Lärarstudenterna undersökte bland annat elevers förståelse och hur man på bästa sätt kan undervisa i matematik.

Läs vidare [MyNewsDesk]