Digitala lärplattformar förändrar klassrummet

På vilket sätt påverkar användningen av digitala lärplattformar undervisningen i klassrummen på gymnasiet? Vad händer med samspel och lärande när varje elev har sin egen dator och undervisningen flyttar till nya digitala rum?

Läs vidare [IT-pedagogen]