Barn fattar grejen med att räkna redan vid 14 månader

Det brukar dröja till ungefär fyra års ålder innan barn förstår innebörden av räkneord som “två” eller “tre”. Men flera år tidigare än så kan de inse att räkneorden handlar om antal.

Läs vidare [Svt]