Släpper vi ut mattelärare utan professionell kunskap i att undervisa?

– Nyutbildade svenska lärare skulle vilja undervisa matematik på ett annat sätt, men de vet inte hur och de kan inte börja experimentera i en klass, säger Yukiko Asami Johansson, matematikforskare vid Högskolan i Gävle.

Läs vidare [It-pedagogen]