NORMA 20

Den nionde nordiska matematikdidaktiska konferensen, NORMA 20 äger rum i Oslo 2-5 juni 2020. Värd för konferensen är Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vid Oslo universitet.

Mer information finns på konferensens webbsida