Ingrid Carlgren: Vad är nytt i de nya kursplanerna?

Så har nu förslagen till nya kursplaner kommit. Eftersom riktlinjerna för revideringarna varit kända ett bra tag innehåller förslagen inga större överraskningar. Ändå skulle de behöva granskas och analyseras ordentligt. Det gäller inte minst kunskapskraven. Visserligen sägs det att förändringarna handlar om förtydliganden och förenklingar snarare än större förändringar, men det som kallas för förenklingar kan få en del oplanerade konsekvenser av innehållsligt slag.

Läs vidare [Skola och Samhälle]